Tisk

XLI. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)

Praha, 11. 5. 2009

Za účasti téměř 150 poslanců z celé Evropy byla dnes v Praze zahájena konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí Evropské unie.

Za účasti téměř 150 poslanců z celé Evropy byla dnes v Praze zahájena konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí Evropské unie. K hlavním tématům patří role EU při podpoře a ochraně demokracie a lidských práv ve světě. Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček účastníky konference přivítal připomenutím všech předchozích úspěšných parlamentních akcí, souvisejících s českým předsednictvím Radě EU. Upozornil na to, že Evropa se rozšiřuje a zároveň prožívá krizi, a zdůraznil, že jejím hlavním úkolem je zůstat i nadále jednotná. Na jeho slova navázal předseda Senátu Přemysl Sobotka, jenž vyzdvihl význam principů subsidiarity, proporcionality a role národních parlamentů při prohlubování evropské integrace. Dále v úvodní části konference, kterou moderovala předsedkyně sněmovního výboru pro evropské záležitosti Kateřina Jacques, vystoupil předseda vlády Jan Fischer. Za svou vládu se zavázal k řádnému dokončení českého předsednictví a dodal, že chce čelit evropské skepsi, že malé členské státy nejsou schopny řidit Unii. Důraz pak položil na mezinárodní souvislosti, prvořadě na vztahy EU s USA a Čínou. Konference posléze pokračovala debatou o hospodaření a finanční situaci Evropské unie.

Tiskový odbor PSP ČRParlamentní akce