Tisk

Program parlamentních akcí v rámci předsednictví České republiky v Radě EU

Datum Místo Akce Zastřešující výbor / orgán
19.–20. ledna 2009 Brusel Společné výborové zasedání (JCM) EP (Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci – LIBE) + PČR (VEZ+ VEU) „Vývoj v oblasti svobody, bezpečnosti a práva“ Evropský parlament (LIBE) ve spolupráci s PČR (VEZ PSP + VEU Senátu)
25.–26. ledna 2009 Praha Setkání předsedů výborů na téma “Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“ Senát (VÚZP + +VHZD)
9.–10. února 2009 Praha Zasedání předsednictva COSAC a Trojky Senát (VEU) v koordinaci s PS (VEZ)
16.–17. února 2009 Brusel Společné parlamentní zasedání (JPM) Evropský parlament ve spolupráci s oběma komorami PČR
23. února 2009 Praha Setkání předsedů bezpečnostních výborů na téma “Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“ Poslanecká sněmovna (VB)
9.–10. března 2009 Praha Setkání předsedů zahraničních výborů (COFACC) na téma “Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“ Poslanecká sněmovna (ZAV)
6. dubna 2009 Praha Parlamentní konference "Aktuální výzvy evropské bezpečnosti" Poslanecká sněmovna (HV, VB, VŽP, PV)
27.–28. dubna 2009 Praha Setkání předsedů rozpočtových a finančních výborů na téma “Finanční perspektiva po roce 2013, bankovní dohled a ochrana kapitálového trhu Poslanecká sněmovna (RV)
10.–12. května 2009 Praha Zasedání XLI. COSAC Poslanecká sněmovna (VEZ) v koordinaci se Senátem (VEU)


Parlamentní akce