Tisk

Prohlášení o přístupnosti

Stránky umístěné na tomto společném webovém serveru obou komor Parlamentu České republiky jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Web je vytvořen podle specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je kompletně oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Doporučené rozšíření prohlížeče

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Ve velmi ojedinělých případech je dokument zveřejněn pouze ve formátu MS Word (bez možnosti náhledu ve formátu HTML či XHTML). Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných nebo pokud jde o velmi obsáhlé soubory, které nemají s činností komor Parlamentu České republiky přímou souvislost nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro tento případ je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa, nebo je souborů větší počet, zabralo by Vám jejich stažení příliš mnoho času. Proto byly některé soubory upraveny kompresním programem do formátu ZIP a byla tak zmenšena jejich velikost. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Na internetu je k dispozici mnoho zdarma dostupných programů, které můžete k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.Parlamentní akce