Tisk

Pozvánka

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna


V Praze dne 12. února 2009

Vážená paní předsedkyně,

Vážený pane předsedo,

 

dnem 1. ledna 2009 převzala Česká republika předsednictví Rady Evropské unie. Při této příležitosti si Vás dovoluji pozvat na parlamentní konferenci, kterou pořádá Poslanecká sněmovna.

Konference se uskuteční v Praze dne 6. 4. 2009. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti evropské bezpečnosti budou tématem konference „Aktuální výzvy evropské bezpečnosti“.

Oficiální zahájení akce proběhne formou večeře v neděli 5. dubna. Pracovní část setkání bude zahájena v pondělí 6. dubna a bude rozdělena do dvou tématických bloků. Dopolední část jednání bude věnována tématu „Bezpečnostní hrozby a dopady na občana“. Pozornost bude zaměřena i na lidskoprávní aspekty této problematiky. Tématem odpolední části jednání bude „Hospodářská krize jako hrozba evropské bezpečnosti“. Pozornost bude v této souvislosti věnována i hospodářským, energetickým a environmentálním aspektům tohoto tématu.

Gestory jednotlivých tématických bloků budou výbor pro bezpečnost, petiční výbor, hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Registrační formulář, formulář pro rezervaci ubytování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Parlamentu k českému předsednictví www.parliament.cz. Lhůta pro odeslání rezervace ubytování a registrace je do 6. března 2009. Předběžný program konference Vám bude zaslán v nejbližší době.

Bude mi ctí, pokud se tohoto setkání zúčastní zástupci Vašeho parlamentu. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o laskavé předání této pozvánky příslušným výborům.

Těším se na setkání v České republice.

S přátelským pozdravem

Lubomír ZAORÁLEK
Místopředseda
Poslanecká sněmovna
 Parlamentní akce