Tisk

Pozvánka

Parlament České republiky
Senát

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Zahraniční výbor
 

Praha, 14. ledna 2009

Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,
 

dovolte, abychom Vás jménem zahraničních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu ČR co nejsrdečněji pozdravili.  

Dnem 1. ledna 2009 převzala Česká republika předsednictví Rady Evropské unie. Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na pravidelnou Konferenci předsedů zahraničních výborů parlamentů EU, Evropského parlamentu a kandidátských zemí (COFACC), kterou naše dva výbory společně pořádají.  

České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“. Jelikož si uvědomujeme, že Evropa má pouze omezené možnosti pro politické ovlivňování mezinárodního dění, zastává v této kapitole důležité místo transatlantická vazba. Bez pevné transatlantické vazby by byla akceschopnost unijní politiky a role EU jako globálního hráče omezená.  

Z těchto důvodů jsme za hlavní téma COFACCu zvolili “Bezpečnostní a ekonomickou dimenzi transatlantických vztahů“.  

Konference se uskuteční ve dnech 9. – 10. března 2009 v Praze, přičemž v neděli 8. března bude naše setkání zahájeno společnou večeří. Registrační formulář, formulář pro rezervaci ubytování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Parlamentu k českému předsednictví www.parliament.cz. Lhůta pro odeslání rezervace ubytování a registrace je do 6. února 2009. Program setkání Vám bude zaslán v nejbližší době.  

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, bude nám ctí, pokud se tohoto setkání zúčastní zástupci Vašeho parlamentu a věříme, že společnou diskusí - ať již nad tématy bezpečnostními či ekonomickými – posílíme naše vztahy a přispějeme k dalšímu prohlubování naší spolupráce.  

S úctou

 

Jiří DIENSTBIER
Předseda
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senát
 

Jan HAMÁČEK
Předseda
Zahraniční výbor
Poslanecká sněmovnaParlamentní akce