Tisk

Tiskové informace

Konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU COFACC

Praha, 12. 3. 2009

V rámci českého předsednictví Radě EU se ve dnech 9.-10. března 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo setkání vedoucích představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“ a na ně navazovalo i hlavní téma COFACCu - “Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“.
víceParlamentní akce