Tisk

Poděkování


Senát Parlamentu České republiky
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Rozpočtový výbor

Praha, 30. dubna 2009

 

Vážení účastníci konference,

 

dovolte, abychom vám touto cestou poděkovali za účast na našem setkání. Potěšil nás velký počet diskuzních vystoupení a otevřená neformální a v přátelském duchu vedená rozprava. Chtěli bychom též poděkovat všem organizátorům, kteří se na přípravě konference podíleli. Všechny příspěvky, které zde zazněly, včetně našeho dotazníku, naleznete na této webové stránce prokliknutím odkazu „podkladové materiály“. Výsledky vašich názorů na další směřování našich setkání z vyplněných dotazníků předáme našemu nástupci v předsednictví - švédskému rozpočtovému výboru. Doufáme, že jste v Praze nalezli novou inspiraci a těšíme se na setkání s vámi v září ve Stokholmu.

 

S přátelským pozdravem

Jan H a j d a
předseda
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senát

Bohuslav S o b o t k a
předseda
Rozpočtový výbor
Poslanecká sněmovna

 Parlamentní akce