Tisk

Pozvánka

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Výbor pro bezpečnost

 

Praha, 7. ledna 2009
 

Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,


dnem 1. ledna 2009 převzala Česká republika předsednictví Rady Evropské unie. Při této příležitosti si Vás dovoluji pozvat na tradiční setkání předsedů výborů pro bezpečnost a vnitřní záležitosti parlamentů členských států Evropské unie a parlamentů států s některou formou přidružení, které pořádá Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Setkání se uskuteční v Praze ve dnech 22. a 23. února 2009 na téma „Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“.

Oficiální zahájení akce proběhne formou večeře v neděli 22. února. Pracovní část setkání bude zahájena v pondělí 23. února a bude rozdělena do dvou částí. První část bude zaměřena na téma legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností. Odpolední část programu bude zaměřena na téma integrovaného záchranného systému.

Předběžný program setkání naleznete v příloze. Registrační formulář, formulář pro rezervaci ubytování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Parlamentu k českému předsednictví www.parliament.cz. Lhůta pro odeslání rezervace ubytování a registrace je do 23. ledna 2009.

Bude mi ctí, pokud se tohoto setkání zúčastní zástupci Vašeho parlamentu. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o laskavé předání této pozvánky příslušnému výboru

Těším se na setkání v České republice.

S přátelským pozdravem

František BUBLAN
Předseda
Výbor pro bezpečnost
 Parlamentní akce