Tisk

Tiskové informace

Členové evropských parlamentů chtějí řešit otázky migrace pozitivně

Praha, 24. 2. 2009

Ve dnech 22. a 23. února 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila konference předsedů bezpečnostních výborů „Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“.
víceParlamentní akce