Tisk

Pozvánka


Senát Parlamentu České republiky
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Rozpočtový výbor

Praha, 2. března 2009

Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,

Česká republika v tomto pololetí předsedá Radě Evropské unie. Bude nám velkou ctí pozvat zástupce Vašeho parlamentu na schůzku předsedů rozpočtových a finančních výborů, která se uskuteční v Praze ve dnech 27. a 28. dubna 2009 se zaměřením na budoucí finanční perspektivu Evropské unie a také na posílení pravidel pro jednotný evropský finanční trh.

Program začíná v pondělí dne 27. dubna, oficiální zahájení konference téhož dne odpoledne od 14 hodin. Pracovní setkání bude rozděleno do dvou částí. První se bude konat v pondělí 27. dubna na téma „Záměry v oblasti příjmové a výdajové politiky EU po roce 2013“ v souvislosti s výstupy z konference „Reformovat rozpočet, změnit Evropu“ konané Evropskou komisí dne 12. listopadu 2008. Druhá část bude pokračovat v úterý 28. dubna a nazvali jsme ji „Bankovní dohled a dozor nad kapitálovými trhy – posílení stability a rozvoje jednotného evropského finančního trhu“. I zde chceme volně navázat na jednání delegací výborů parlamentů členských států s výborem Evropského parlamentu ECON na začátku února letošního roku.

Program setkání naleznete v příloze. Registrační formulář, formulář pro rezervaci ubytování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Parlamentu k českému předsednictví www.parliament.cz. Lhůta pro odeslání rezervace ubytování a registrace je do 27. března 2009.

Byli bychom velmi potěšeni, kdyby se zástupci Vašich výborů, které mají v náplni rozpočtovou a finanční problematiku, mohli setkání zúčastnit. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o laskavé předání této pozvánky Vašim příslušným výborům. Těšíme se na setkání v České republice.

S přátelským pozdravem

Jan H a j d a
předseda
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senát

Bohuslav S o b o t k a
předseda
Rozpočtový výbor
Poslanecká sněmovna

 Parlamentní akce