Tisk

Tiskové informace

Aktuální výzvy evropské bezpečnosti

Praha, 10. 4. 2009

Jednodenní parlamentní konference s názvem Aktuální výzvy evropské bezpečnosti se 6. dubna 2009 konala v Praze na Žofíně. Akce, jejímiž gestory byly sněmovní výbor pro bezpečnost, petiční výbor a hospodářský výbor, probíhala v rámci akcí českého předsednictví Rady EU. Zúčastnili se jí hosté z českého parlamentu i z parlamentů zemí Unie.
víceParlamentní akce