Tisk

Setkání předsedů

Na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka se v pátek 30.ledna v Praze uskutečnilo setkání, kterého se zúčastnili Hans – Gert Pöttering, předseda Evropského parlamentu, Teresa Cunillera, první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Španělska, Bernard Accoyer, předseda Národního shromáždění Parlamentu Francie a Per Westerberg, předseda Parlamentu Švédska.

Jednání se týkalo především dvou tematických okruhů - stavem ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy a aktuálními možnostmi komunikace národních parlamentů a úlohami a možnostmi parlamentní diplomacie při řešení krizových situací.

Na tomto jednání předložil Miloslav Vlček své osobní prohlášení, v němž shrnul návrhy na využití parlamentní diplomacie do deseti podnětů. Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering vyslovil s obsahem tohoto prohlášení principiální souhlas. Všichni účastníci se shodli, že jde o nesmírně závažnou problematiku, které je třeba se věnovat na Konferenci předsedů parlamentů všech členských států EU plánované na dny 27. – 28. února 2009 v Paříži. Desetibodový podnět Miloslava Vlčka, který diskusi inicioval, je prvním příspěvkem do diskuse na této pařížské konferenci.

Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů  Setkání předsedů parlamentů Parlamentní akce