Tisk

Český parlament přiveze do Bruselu mapu Evropy ztělesněnou jako ženu

Součástí Spojeného parlamentního jednání, které proběhne pod českým předsednictvím 16. a 17. února v Bruselu, bude i slavnostní předání daru českého parlamentu evropským kolegům. Uskuteční se v úterý 17. 2. cca ve 13.00 hodin ve foyeru budovy Józsefa Antalla (JAN) Evropského parlamentu.

Součástí Spojeného parlamentního jednání, které proběhne pod českým předsednictvím 16. a 17. února v Bruselu (viz samostatná tisková zpráva), bude i slavnostní předání daru českého parlamentu evropským kolegům. Uskuteční se v úterý 17. 2. cca ve 13.00 hodin ve foyeru budovy Józsefa Antalla (JAN) Evropského parlamentu.
Jako dar byla vybrána reprodukce kolorovaného mědirytu „Mapa Evropy v podobě ženy“ z knihy Itinerarium Sacrae Scripturae vydané Danielem Adamem z Veleslavína v roce 1592. Předlohu zapůjčila Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. „Je to společný dar Senátu a Poslanecké sněmovny a na rozměrném plátně je zobrazena mapa Evropy v podobě ženy. České země jsou umístněny v místě, kde obvykle zobrazujeme srdce,“ uvedl k daru Přemysl Sobotka.
„Starobylé podobenství našeho kontinentu jako půvabné ženy výmluvně ilustruje, že vize jednotné Evropy sahají hluboko do naší historie“, řekl v této souvislosti Miloslav Vlček.
Velkoplošná kopie mědirytu se poprvé objevila na veřejnosti v Senátu při oslavách vstupu ČR do Evropské unie a nyní je umístěna v prostoru pro veřejnost Jednacího sálu v sídle Senátu.
Dar symbolizuje tradiční představu o českých zemích jako srdci Evropy.

 Parlamentní akce