Tisk

Parlamentní dimenze českého předsednictví pokračuje konferencí předsedů evropských výborů

Praha, 5. 2. 2009

Předsedové evropských výborů členských zemí EU budou jednat v Praze.

V Senátu Parlamentu ČR se v pondělí 9. a v úterý 10. února uskuteční další z parlamentních konferencí v rámci českého předsednictví Radě EU. Sejdou se předsedové výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů členských zemí EU. „Vedle principu subsidiarity, který náleží k trvalým předmětům zájmu COSAC a představuje stavební kámen utváření fungujícího Společenství, se jistě budeme věnovat i procedurálním záležitostem souvisejícím s přípravou 11. pololetní zprávy. Jak se již na půdě COSAC stalo tradicí, využijeme pochopitelně naskýtajícího se prostoru k nastínění priorit a průběhu českého předsednictví v Radě EU,“ uvedl k nadcházejícímu jednání hostitel a předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig.  Parlamentní akce