Tisk

Tiskové zprávy

XLI. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC) II.

Praha, 13. 5. 2009

Za účasti téměř 150 poslanců z parlamentů celé Evropy se v Praze na Žofíně uskutečnilo XLI. zasedání COSAC, organizované v rámci českého předsednictví Parlamentem České republiky, konkrétně výbory pro evropské záležitosti obou jeho komor.
více

XLI. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)

Praha, 11. 5. 2009

Za účasti téměř 150 poslanců z celé Evropy byla dnes v Praze zahájena konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí Evropské unie.
více

Konference předsedů rozpočtových a finančních výborů parlamentů členských zemí EU v Praze 27. – 28. dubna 2009

Praha, 30. 4. 2009

Zástupci parlamentních rozpočtových a finančních výborů se shodli na potřebě společného evropského postupu v boji proti současné finanční a hospodářské krizi za pomoci jednotné politiky a společných institucí.
více

Aktuální výzvy evropské bezpečnosti

Praha, 10. 4. 2009

Jednodenní parlamentní konference s názvem Aktuální výzvy evropské bezpečnosti se 6. dubna 2009 konala v Praze na Žofíně. Akce, jejímiž gestory byly sněmovní výbor pro bezpečnost, petiční výbor a hospodářský výbor, probíhala v rámci akcí českého předsednictví Rady EU. Zúčastnili se jí hosté z českého parlamentu i z parlamentů zemí Unie.
více

Konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU COFACC

Praha, 12. 3. 2009

V rámci českého předsednictví Radě EU se ve dnech 9.-10. března 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo setkání vedoucích představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“ a na ně navazovalo i hlavní téma COFACCu - “Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“.
více

Evropa má deficit demokracie, předseda Senátu Přemysl Sobotka chce Evropský senát

Praha, 2. 3. 2009

Setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU dnes pokračovalo diskusí nad výhledy uspořádání EU až do roku 2030. Hlavními řečníky byl předseda reflexní skupiny o budoucnosti Evropy Felipe Gonzales a předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
více

Národní parlamenty – kontrolní mechanismus Bruselu

Praha, 27. 2. 2009

Setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU, které dnes začalo v Paříži, se první jednací den věnovalo otázkám spojeným se schvalovacím procesem Lisabonské smlouvy a rovněž možnostem národních parlamentů v řešení finanční a ekonomické krize.
více

Členové evropských parlamentů chtějí řešit otázky migrace pozitivně

Praha, 24. 2. 2009

Ve dnech 22. a 23. února 2009 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila konference předsedů bezpečnostních výborů „Integrovaný záchranný systém, legální a ilegální migrace v souvislosti s environmentální bezpečností“.
více

Nová stížnost k Ústavnímu soudu na Lisabonskou smlouvu je zbytečná

Praha, 24. 2. 2009

Za zbytečnou považuje předseda Senátu Přemysl Sobotka novou ústavní stížnost kvůli lisabonské smlouvě, kterou chystají někteří jeho straničtí kolegové. Předložit ji chtějí po schválení smlouvy. Sněmovna už smlouvu podpořila, Senát Parlamentu ČR by ji měla projednávat zřejmě na jaře. Sobotka předpokládá, že horní komora se zachová stejně jako dolní komora.
více

Protekcionismus není lék na krizi

Praha, 17. 2. 2009

V sídle Evropského parlamentu v Bruselu dnes pokračovalo Společné parlamentní jednání Evropského parlamentu a národních parlamentů členských zemí EU pod za společného řízení předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, předsedy Poslanecké sněmovny PČR Miloslava Vlčka a předsedy EP Hans-Gerta Pötteringa.
více

Nový plán pro obnovu evropského hospodářství

Praha, 16. 2. 2009

V sídle Evropského parlamentu v Bruselu dnes začalo společné jednání Evropského parlamentu a představitelů národních parlamentů všech členských zemí Unie. Český parlament, pod jehož vedením se toto Společné parlamentní jednání koná, navrhl jako základní téma jednání obnovu evropského hospodářství, které zvláště v době probíhající krize akcentuje úsilí parlamentů o zmenšení dopadů krize na národní ekonomiky při zachování všech základních principů, na nichž je jednotná Evropa vystavěna.
více

Český parlament přiveze do Bruselu mapu Evropy ztělesněnou jako ženu

Praha, 11. 2. 2009

Součástí Spojeného parlamentního jednání, které proběhne pod českým předsednictvím 16. a 17. února v Bruselu (viz samostatná tisková zpráva), bude i slavnostní předání daru českého parlamentu evropským kolegům. Uskuteční se v úterý 17. 2. cca ve 13.00 hodin ve foyeru budovy Józsefa Antalla (JAN) Evropského parlamentu.
více

Ekonomická témata vévodí parlamentní dimenzi předsednictví

Praha, 11. 2. 2009

Jedním z vrcholů parlamentní dimenze českého předsednictví Radě EU bude spojené parlamentní jednání představitelů národních parlamentů a Evropského parlamentu. Uskuteční se v pondělí 16. a v úterý 17. února v Bruselu. Českou parlamentní delegaci povede předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček.
více

Zasedání předsedů COSAC v Senátu PČR

Praha, 10. 2. 2009

Ve dnech 9. – 10. února 2009 se v Senátu PČR uskutečnilo zasedání předsedů COSAC. Pod zkratkou COSAC se skrývá konference předsedů zvláštních orgánů pro evropské záležitosti neboli předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských a kandidátských zemí Evropské unie.
více

Parlamentní dimenze českého předsednictví pokračuje konferencí předsedů evropských výborů

Praha, 5. 2. 2009

Předsedové evropských výborů členských zemí EU budou jednat v Praze.
více

Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu

Praha, 26. 1. 2009

Ve dnech 25. – 26. ledna 2009 se v Senátu PČR uskutečnila schůze předsedů výborů parlamentů členských a kandidátských zemí EU na téma Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu. Jedná se o 1. meziparlamentní setkání organizované Parlamentem ČR v Praze za českého předsednictví v Radě EU.
více

Evropa se musí soustředit na klíčové problémy

Praha, 22. 1. 2009

Pracovní schůzka předsedy Senátu Přemysla Sobotky s italským ministrem pro evropské záležitosti A. Ronchim
více

Priority českého předsednictví posunou EU

Praha, 17. 12. 2008

Předseda Senátu Parlamentu ČR se dnes na pracovním obědě sešel s velvyslanci členských zemí Evropské unie. „Minulý týden se v Senátu sešli předsedové Evropského parlamentu s představiteli českého parlamentu, abychom doladili poslední detaily převzetí našeho předsednictví. Dnešní oběd s velvyslanci Unie, na který jsem pozval i ambasadory kandidátských zemí, je dalším krokem v naší přípravě na předsednictví Radě,“ uvedl předseda Senátu.
více

Na předsednictví jsme dobře připraveni

Praha, 9. 12. 2008

V Senátu Parlamentu ČR se dnes uskutečnila koordinační schůzka představitelů parlamentu a vlády k nadcházejícímu předsednictví Radě EU. Jednání se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, místopředseda vlády pro Evropské záležitosti Alexandr Vondra a také místopředsedové obou komor Alena Gajdůšková, Petr Pithart, Jiří Šnebereger, Jiří Liška a Milan Štěch ze Senátu, Miroslava Němcová, Lucie Talmanová, Lubomír Zaorálek, Jan Kasal a Vojtěch Filip z Poslanecké sněmovny.
víceParlamentní akce