Tisk

Ekonomická témata vévodí parlamentní dimenzi předsednictví

Praha, 11. 2. 2009

Jedním z vrcholů parlamentní dimenze českého předsednictví Radě EU bude spojené parlamentní jednání představitelů národních parlamentů a Evropského parlamentu. Uskuteční se v pondělí 16. a v úterý 17. února v Bruselu. Českou parlamentní delegaci povede předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček.

Jedním z vrcholů parlamentní dimenze českého předsednictví Radě EU bude spojené parlamentní jednání představitelů národních parlamentů a Evropského parlamentu. Uskuteční se v pondělí 16. a v úterý 17. února v Bruselu. Českou parlamentní delegaci povede předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček. Téma vybrané českými politiky se bude týkat obnovy evropských ekonomik zasažených krizí a ponese název „New deal for European Economic recovery“, nový plán pro obnovu evropského hospodářství. „Toto téma jsme plánovali dávno před tím, než svět zasáhla současná krize,“ uvedl předseda Senátu Přemysl Sobotka. „Ekonomické otázky, spolu s energetickou bezpečností a zahraničněpolitickými aspekty směřování Unie, to jsou priority našeho předsednictví a samozřejmě to platí i pro parlamentní dimenzi,“ dodal předseda českého Senátu. „ Současné prohlubování hospodářské krize a různé názory jednotlivých zemí na její řešení, dává navrženým tématům mimořádnou aktuálnost a naléhavost “, řekl předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. „Věřím, že jednání bude plodné a vzejdou z něho užitečné podněty pro hledání cest z nastalé situace,“ sdělil dále Miloslav Vlček. V rámci spojené parlamentní konference bude slavnostní předání daru Evropskému parlamentu od Parlamentu ČR. Za přítomnosti předsedů obou komor českého parlamentu se uskuteční ve foyeru budovy Józsefa Antalla (JAN) Evropského parlamentu v úterý 17. 2. cca ve 13.00 hodin (viz samostatná tisková zpráva). Program jednání je vystaven na webovských stránkách www. parliament.cz/czpres2009Parlamentní akce