Tisk

Národní parlamenty – kontrolní mechanismus Bruselu

Praha, 27. 2. 2009

Setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU, které dnes začalo v Paříži, se první jednací den věnovalo otázkám spojeným se schvalovacím procesem Lisabonské smlouvy a rovněž možnostem národních parlamentů v řešení finanční a ekonomické krize.

Setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU, které dnes začalo v Paříži, se první jednací den věnovalo otázkám spojeným se schvalovacím procesem Lisabonské smlouvy a rovněž možnostem národních parlamentů v řešení finanční a ekonomické krize. „Po loňském irském ne Lisabonské smlouvě Evropa znervózněla. Naneštěstí přišly nové výzvy, museli jsme se vypořádat s problémy, které označuji jako 3G – Gruzie, Gaza a „gaz“. A hlavně finanční a ekonomická krize je téma, které je nyní pro jednání parlamentů klíčová. Naše spolupráce se musí soustředit na konkrétní problémy, měli bychom být něco jako kontrolním mechanismem vůči Bruselu, Radě EU a Evropskému parlamentu. Musíme se pokoušet nacházet společný názor, vnímám to jako absolutní nutnost,“ řekl ve svém vystoupení předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. „Národní parlamenty vnímám také jako určitého oponenta vůči evropské legislativě. Jsme nejblíže našim občanům a musíme je chránit před nadbytečnou byrokracií,“ dodal předseda českého Senátu. Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček jako jeden z hlavních řečníků v bloku „Evropa a krizový management , zapojení parlamentů“ informoval o závěrech nedávného společného jednání Parlamentu ČR s Evropským parlamentem v Bruselu. „K nalezení cesty z krize nepotřebujeme ekonomy, kteří nebyli víc než ideology finančních center a advokáty jejich zisků,“ zdůraznil ve svém projevu Miloslav Vlček. Se souhlasnou odezvou se pak setkal i jeho apel: „Naslouchejme proto ekonomům, kteří hájí zájmy celé společnosti. Poslouchejme sociology, kteří analyzují společnost. Naše konkrétní opatření musejí být určena pro konkrétní lidi a nikoli pro abstraktní politické a hospodářské hodnoty. Nesmíme připustit, aby finanční krize narostla v sociální a politickou. Nesmíme ohrozit demokracii.“ V návaznosti na pražské jednání „Troiky“ informoval předseda Vlček rovněž o konkrétních možnostech parlamentní diplomacie ve vztahu k řešení situace v pásmu Gazy. Setkání předsedů národních parlamentů členských zemí EU pokračuje v sobotu.  Parlamentní akce