Tisk

Nový plán pro obnovu evropského hospodářství

Praha, 16. 2. 2009

V sídle Evropského parlamentu v Bruselu dnes začalo společné jednání Evropského parlamentu a představitelů národních parlamentů všech členských zemí Unie. Český parlament, pod jehož vedením se toto Společné parlamentní jednání koná, navrhl jako základní téma jednání obnovu evropského hospodářství, které zvláště v době probíhající krize akcentuje úsilí parlamentů o zmenšení dopadů krize na národní ekonomiky při zachování všech základních principů, na nichž je jednotná Evropa vystavěna.

Před samotným plenárním zasedáním se sešel předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček s předsedou EP Hanz-Gertem Pötteringem. „Informovali jsme pana předsedu o našich hlavních tématech, neviděli jsme se konečně poprvé a tak jsem mohl otevřeně připomenout, že obnova hospodářství Evropy musí probíhat v duchu hodnot, na nichž byl úspěch Unie vybudován. Jde o odstraňování bariér, o podporu podnikání, ale také o stanovení strategických cílů v oblasti energetiky, bezpečnosti a zahraničních záležitostech. Já osobně podporuji systémová řešení, jsem přesvědčen, že parlamenty by se neměly zabývat technickými záležitostmi a prováděcími předpisy, ale jejich legislativní kroky v oblasti evropského práva by měly směřovat právě k vytváření jednotných cílů a jednotného ekonomického prostoru,“ uvedl po setkání s předsedou Pötteringem předseda Senátu Přemysl Sobotka. „Musíme budovat Evropu konkurenceschopnou, ekonomicky stabilní. Je proto nutné zabránit protekcionismu a snahám o sociální inženýrství, kterému se daří právě v době krize,“ dodal Přemysl Sobotka. Předseda Poslanecké sněmovny ve svém úvodním vystoupení na plenárním zasedání upozornil v souvislosti s hospodářskou krizí na nebezpečí ztráty důvěry v ekonomiku a politiku. „Vzájemná propojenost ekonomik odsuzuje řešení uzavřená do hranic národních států k nezdaru.“ Pokud jde o regulace, předseda Sněmovny připomněl, že „nepotřebujeme více regulační administrativy, potřebujeme větší efekt regulace. Nepotřebujeme více regulace, ale lepší regulaci.“ Závěrem vyjádřil víru ve společné řešení. „Každý sám jako izolovaný stát, je příliš slabý. Právě EU je takovým celkem, který se může s krizí vyrovnat.“  Parlamentní akce