Tisk

Zasedání předsedů COSAC v Senátu PČR

Praha, 10. 2. 2009

Ve dnech 9. – 10. února 2009 se v Senátu PČR uskutečnilo zasedání předsedů COSAC. Pod zkratkou COSAC se skrývá konference předsedů zvláštních orgánů pro evropské záležitosti neboli předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských a kandidátských zemí Evropské unie.

Zasedání se zúčastnila více než stovka zástupců všech parlamentů členských zemí Evropské unie, dále zástupci kandidátských zemí Chorvatska, FYROM (Makedonie) a Turecka a představitelé Evropského parlamentu. Jako pozorovatelé byli přizváni velvyslanci zemí uvažovaného Východního partnerství – Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. V pondělí měli účastníci možnost poznat jindy nepřístupné prostory areálu Strahovského kláštera, zatímco zástupci Trojky (Česká republika, Francie, Švédsko a Evropský parlament) jednali o administrativních záležitostech. První část úterního programu byla věnována možnostem a limitům soudní kontroly subsidiarity v EU. Hlavní projev přednesl místopředseda Ústavního soudu ČR profesor Pavel Holländer. Následující hodinová debata přinesla nejrůznější názory na tuto specifickou problematiku, která je ve středu zájmu národních parlamentů EU. Druhou část věnovanou prioritám předsednictví České republiky v Radě EU otevřel svým projevem místopředseda vlády a senátor Alexandr Vondra, který zdůraznil hlavní motto „Evropa bez bariér“ a takzvaná „tři E“ - ekonomika, Evropa ve světě a energetika. V debatě k českým prioritám zaznělo přes dvacet příspěvků zdůrazňujících nejrůznější aspekty od ekonomické krize, přes klimatické změny až po transatlantické vztahy a otázku protiraketové obrany. Odpolední část se týkala Východního partnerství, jedné z hlavních priorit českého předsednictví - původně polsko-švédské iniciativy zaměřené na prohloubení vztahů s výše jmenovanými zeměmi v rámci Evropské politiky sousedství. K tématu vystoupil opět vicepremiér Vondra a zástupce Evropské komise Eneko Landaburu z Generálního ředitelství pro vnější vztahy. Na závěr pozval předseda senátního Výboru pro evropské záležitosti Luděk Sefzig všechny účastníky na plenární zasedání COSAC, které se bude jako poslední akce parlamentní dimenze českého předsednictví konat v Praze ve dnech 10. – 12. května.  Parlamentní akce