Tisk

Konference předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí EU COFACC

Praha, 12. 3. 2009

V rámci českého předsednictví Radě EU se ve dnech 9.-10. března 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo setkání vedoucích představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“ a na ně navazovalo i hlavní téma COFACCu - “Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“.

Zatímco ekonomická část tématu vychází ze statistiky vzájemné obchodní bilance a přímých zahraničních investic mezi zeměmi EU a především Severní Ameriky, bezpečnostní dimenze euroatlantických vztahů je vnímána především jako spolupráce mezi Evropskou unií a NATO. Vzájemné vztahy obou organizací směřují ke koordinaci a především k zabránění duplicity. Mezi nejvýznamnější formy spolupráce obou organizací patří realizace společných misí na základě zmocnění OSN. Vysoký představitel Rady EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana na konferenci analyzoval otázky řešení blízkovýchodní krize, kdy centrem zájmu EU je mírové soužití palestinského státu a Izraele. Věnoval se také problematice začlenění balkánských zemí do Unie a podtrhl nezbytnost dialogu s Ruskem v otázkách bezpečnosti. Nepominutelným bezpečnostním aspektem je podle něho enviromentální vědomí Evropanů. Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se vyslovil pro společný postup EU a USA při řešení světové ekonomické krize. Prioritou českého předsednictví je odstraňování bariér mezi státy a rozvíjení vazeb k USA. Je důležité nalézt kooperativní vztah k Rusku, které je podle premiéra nejpřirozenějším partnerem NATO. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg zdůraznil nutnost urychleného rozšíření EU směrem na Balkán a posílení unijní úlohy v řešení mezinárodních problémů, např. zvýšit úsilí Unie při rekonstrukci Afganistánu. José Murat, člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Kongresu Mexika, se soustředil na srovnání hledisek spolupráce mezi Mexikem a státy latinské Ameriky na jedné a USA a Evropou na druhé straně. Ve svém příspěvku zmapoval dějiny dosavadního sbližování svojí země s USA a Evropou a zdůraznil, že Mexiko, účastnící se aktivit skupin G-5 a G-20, jako země s vyvinutými demokratickými institucemi, může být mostem západního světa k zemím jižní Ameriky, které skýtají rozsáhlý hospodářský potenciál. Bývalý vedoucí české civilní mise Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v Lógaru Václav Pecha přiblížil dosavadní praxi obnovy této provincie v Afgánistánu. Lékaři, stavebníci, technici, veterináři a další experti koordinují plnění svých úkolů společně s vojenskou složkou mise. Postupně dochází k obnově infrastruktury. Staví se nemocnice, školy a další zařízení. Pecha zmínil, že náklady na roční působení PRT činí 5 miliónů dolarů. Výsledkem činnosti PRT je dosud 14 uskutečněných projektů a 45 dalších je schváleno a čeká na svou realizaci. Na těchto projektech v Lógaru je zaměstnáváno 1200 – 1500 lidí. Hlavním cílem vynakládaného úsilí naší mise je, aby místní afgánské orgány a rodové reprezentace po odchodu příslušníků PRT byly samy schopny udržet bezpečnost v oblasti a zachovat a rozvinout dosažené kapacity v hospodářství. Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček v závěru vysoce ocenil kvalitu přednesených příspěvků a diskusí. O úspěšné konferenci uvedl: „Pokládám to za nejvýznamnější událost, kterou jsem zatím mohl ve své sněmovní funkci zažít.“ Zástupci zahraničních výborů evropských parlamentů rovněž pozitivně zhodnotili profesionální přístup českých organizátorů konference COFACC. Hamáček uzavřel setkání pozvánkou na další konferenci COFACC, která proběhne ve dnech 6. – 7. září 2009 na švédském ostrově Gotland v Baltském moři.

 Parlamentní akce