Tisk

Program jednání

COSAC – Setkání předsedů

Praha – Senát, Valdštejnský palác

9.-10. února 2009

NÁVRH PROGRAMU
(5.2.2009)

pondělí 9. února 2009

přílet/příjezd účastníků

registrace a ubytování v hotelu Crowne Plaza Prague Castle

15:00 odchod z hotelu do Strahovského kláštera

15:05 příchod do Strahovského kláštera

15:10 -16:40 prohlídka areálu Strahovského kláštera

poté volný program

17:20 odjezd účastníků Trojky autobusem z hotelu do Senátu PČR

18:00 – 19:00 setkání Trojky
(Frýdlantský salonek)

18:15 odjezd ostatních účastníků historickou tramvají z hotelu na projížďku
Prahou

19:00 příjezd na Malostranské náměstí a odchod do Senátu PČR

odchod účastníků Trojky z Frýdlantského salonku do Valdštejnské
zahrady

19:15 příchod do Valdštejnské zahrady

poté aperitiv
Uvítací projev
Luděk Sefzig
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR
(sala terrena, grotta, Valdštejnská zahrada)


19:45 slavnostní večeře pořádaná Výborem pro záležitosti EU Senátu
PČR
(Hlavní sál)

Uvítací projev
Petr Krill
místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

Přípitek
Luděk Sefzig
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

21:30 společný odjezd autobusy do hotelu


úterý 10. února 2009

snídaně v hotelu

8:15 odjezd autobusy z hotelu do Senátu PČR

8:50 příjezd do Senátu PČR a dodatečná registrace

9:00 1. část zasedání
(Jednací sál Senátu PČR)

Uvítací projev
9:00 J.E. Přemysl Sobotka
předseda Senátu PČR

poté COSAC - procedurální záležitosti
Luděk Sefzig
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR

Petr Krill
místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

- návrh programu XLI. COSAC
- struktura 11. pololetní zprávy
- výběr legislativních návrhů pro COSAC koordinovaný test subsidiarity v roce 2009
- spolufinancování stálého člena sekretariátu COSAC a nákladů na chod kanceláře a internetových stránek COSAC

10:15 Princip subsidiarity – možnosti a limity soudní kontroly v EU
(s ohledem na čl. 8 protokolu č. II návrhu Lisabonské smlouvy)
Pavel Holländer
místopředseda Ústavního Soudu ČR

diskuze

11:45 Priority českého předsednictví v Radě EU
Alexandr Vondra
místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti

diskuze

13:10 family foto
(3. nádvoří Valdštejnského paláce)

13:15-14:30 buffet lunch pořádaný Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR
(Senátorská jídelna)

14:30 2. část zasedání
(Jednací sál Senátu PČR)

Východní partnerství
Alexandr Vondra
místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti

Eneko Landaburu
Generální ředitel, Evropská komise – GŘ pro Vnější vztahy

diskuze

16:30 konec jednání a odjezd/odchod účastníků ze Senátu PČR do hotelu
nebo na letištěParlamentní akce