Tisk

Pozdrav předsedůVážení kolegové, vážení návštěvníci,

jako součást aktivit Senátu v rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádají Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu setkání předsedů výborů zabývajících se energetikou a životním prostředím, které je určeno pro zástupce národních parlamentů, Evropského parlamentu a parlamentů kandidátských států. Setkání nazvané „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“ se bude konat ve dnech 25.-26.ledna 2009 v Senátu Parlamentu České republiky.

Jednání bude rozděleno do dvou částí, z nichž první bude zaměřena na témata konkurenceschopnosti v oblasti energetiky, evropské energetické bezpečnosti s důrazem na stav trhu s energiemi a relevantní evropskou legislativu.

Prezentace řečníků v dopolední části se soustředí například na současný stav jednání o tzv. třetím liberalizačním balíčku a klimaticko-energetickém balíčku. Tématem by měl být také Druhý strategický energetický přezkum, který je aktuálním počinem Evropské komise v této oblasti. Důraz bude kladen také na aspekt energetické bezpečnosti. Ministr průmyslu a obchodu ČR představí priority českého předsednictví v oblasti energetiky.

Odpolední část programu bude zaměřena na téma změny klimatu, především s přihlédnutím ke klimaticko-energetickému balíčku. Diskutovat se bude též o režimu o snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, především ve světle výsledků jednání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Poznani a možných perspektiv konference v Kodani. Ministr životního prostředí ČR představí priority českého předsednictví v oblasti životního prostředí.

Těšíme se na přínosnou a plodnou debatu v zimní Praze!

 


Jan Hajda                                                                       Ivo Bárek
Předseda                                                                        Předseda
VHZD Senát PČR                                                          VÚZP Senát PČR
 

Oldřich Vojíř                                                                    Libor Ambrozek
Předseda                                                                        Předseda
Hospodářský výbor                                                       Výbor pro životní prostředí
Poslanecká sněmovna                                                Poslanecká sněmovnaParlamentní akce