Tisk

Program jednání

 

 

 


Senát Parlamentu České Republiky
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Hospodářský výbor
Výbor pro životní prostředí

Setkání předsedů výborů členských a kandidátských zemí EU

BEZPEČNÁ A UDRŽITELNÁ ENERGETIKA PRO EVROPU

Parlament České republiky
Valdštejnský palác, sídlo Senátu, Praha
25. – 26. ledna 2009

PROGRAM

Neděle, 25. ledna 2009
přílet/příjezd účastníků
 

registrace a ubytování v hotelu Crowne Plaza Prague Castle

15:00 odjezd autobusy z hotelu na katedru reaktorů ČVUT
15:30 - 17:00 návštěva katedry jaderných reaktorů ČVUT, Školní reaktor VR-1 Vrabec
17:30 příjezd do hotelu

nebo

16:00 odchod z hotelu do Strahovského kláštera
16:15 -17:15 prohlídka areálu Strahovského kláštera
17:30 příchod do hotelu
18:30 společný odjezd historickou tramvají z hotelu na projížďku Prahou
19:00 příjezd na Malostranské náměstí a odchod do Senátu PČR

19:15 aperitiv ve Valdštejnské zahradě
Uvítací projev předsedy VHZD Senátu Jana Hajdy

19:35 odchod do Hlavního sálu Senátu PČR

19:45 – 19:50 Uvítací projev předsedy VŽP PS Libora Ambrozka

19:50 – 20:20 Přednáška Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti – Sociální dimenze energetické bezpečnosti

20:20 slavnostní večeře

21:45 odjezd autobusy do hotelu
 

Pondělí, 26. ledna 2009

snídaně v hotelu

8:30 check-out z hotelu a odjezd autobusy z hotelu do Senátu PČR (se zavazadly)

8:50 příjezd do Senátu PČR, registrace


9:00 Zahájení konference:
(Jednací sál Senátu PČR, moderuje senátor Bedřich Moldan)

9:00 – 9:05 J.E. Přemysl Sobotka
předseda Senátu PČR

9:05 – 9:10 Ivo Bárek
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu PČR

9:10 – 9:15 Jan Špika
předseda Podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR

9:15 1. část zasedání na téma:
(Jednací sál Senátu PČR)

DRUHÝ STRATEGICKÝ ENERGETICKÝ PŘEZKUM – ENERGETICKÁ
KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST EVROPY


Úvodní proslov a moderace:
9:15 – 9:30 Bedřich Moldan
člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu PČR

Řečníci:

               9:30 – 10:00 Dr. Fatih Birol, hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury
                                                                         

Analýza výzev představovaných výhledem dodávek ropy a zemního plynu, volatilních cen energií a rostoucích emisí skleníkových plynů. Dopady probíhající finanční krize na energetický sektor a role, kterou může sehrát Evropa v utváření budoucí mezinárodní politiky v oblasti změny klimatu a v rozvoji vlastních trhů s energiemi v kontextu aktuální rusko-ukrajinské plynové krize.
Klíčové výsledky Světového energetického výhledu 2008 Mezinárodní energetické agentury (IEA) - poslední vydání výroční publikace, která je vlajkovou lodí IEA. Ukazuje, že výhled produkce ropy a zemního plynu je stále více poznamenán nejistotou vzhledem k urychlujícím se poklesům v produkci následkem narůstajících problémů s přiměřenými a včasnými investicemi. Též analyzuje varianty dalšího postupu v boji proti klimatické změně po roce 2012, kdy má vstoupit v platnost nová globální dohoda vyjednaná na konferenci Organizace spojených národů smluvních stran v Kodani.

10:00 – 10:30 Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ČR

Priority CZ PRES v oblasti energetiky. Stav projednání 3. liberalizačního balíčku a 2. strategického energetického přezkumu s důrazem na návrh směrnice o zásobách ropy a sdělení o zásobách plynu.

10:30 – 11:00 Václav Bartuška,  zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost

„Proč se máme starat o energetickou bezpečnost, ať se nám to líbí, či ne.“
Lekce z poslední plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou a další vývoj v této oblasti.

11:00 – 12:30 diskuze

poté family foto

12:45 – 14:20 bufet lunch pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí a Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
(Senátorská jídelna)

14:20 2. část zasedání na téma:
(Jednací sál Senátu PČR)

ZMĚNA KLIMATU A ENERGETIKA
(moderuje senátor Bedřich Moldan)

Řečníci:
14:20 – 14:50 Thomas Becker, Dánsko, Ministerstvo životního prostředí, hlavní vyjednávač pro otázky změny klimatu
 

Aktuální stav jednání předcházejících konferenci OSN o změně klimatu v Kodani. Návrhy na dosažení globálních cílů v oblasti změny klimatu a perspektivy jejich dosažení. Hlavní výzvy v roce 2009.

14:50 – 15:20 Karl Friedrich Falkenberg, generální ředitel Generálního ředitelství pro životní prostředí, Evropská komise
 

Klimaticko-energetický balíček – stručné hodnocení z pohledu Evropské komise a význam pro jednání v Kodani
Směrem ke globální dohodě v oblasti změny klimatu na konferenci v Kodani
(Připravované sdělení Evropské komise)


15:20 – 15:50 Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí ČR
 

Hlavní výzvy českého předsednictví EU v oblasti změny klimatu:
- vyjednávání nové globální dohody
- financování opatření na snižování a přizpůsobení

15:50 – 16:15 přestávka na kávu (Senátorská jídelna)

16:00 – 16:15 tisková konference zástupců Parlamentu České republiky (Frýdlantský salonek)

16:15 – 17:45 diskuze (Jednací sál Senátu PČR)

17:45 odjezd/odchod účastníků ze Senátu PČR do hotelu nebo na letiště
 Parlamentní akce