Tisk

Pozvánka

Senát Parlamentu České republiky
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Hospodářský výbor
Výbor pro životní prostředí


Praha, 11. prosince 2008


Setkání předsedů výborů na téma “Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu”


Vážení kolegové,

s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na setkání na téma  „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“, které je určené pro předsedy příslušných výborů národních parlamentů členských států EU, Evropského parlamentu a parlamentů kandidátských států. Setkání se uskuteční v Senátu Parlamentu České republiky v Praze ve dnech 25. – 26. ledna 2009.

Program setkání je pro nedělní odpoledne doplněn možností exkurze do vědeckého pracoviště nebo prohlídky města. Oficiální zahájení akce proběhne formou večeře v neděli 25. ledna. Pracovní část setkání bude zahájena v pondělí 26. ledna a bude rozdělena do dvou částí, z nichž první bude zaměřena na témata konkurenceschopnosti v oblasti energetiky, evropské energetické bezpečnosti s důrazem na stav trhu s energiemi a relevantní evropskou legislativu.

Prezentace řečníků v dopolední části se soustředí například současný stav jednání o tzv. třetím liberalizačním balíčku a klimaticko-energetickém balíčku. Tématem by měl být také Druhý strategický energetický přezkum, který je aktuálním počinem Evropské komise v této oblasti. Důraz bude kladen také na aspekt energetické bezpečnosti. Ministr průmyslu a obchodu ČR představí priority českého předsednictví v oblasti energetiky. Dr. Fatih Birol pak představí dokument World Energy Outlook 2008.

Odpolední část programu bude zaměřena na téma změny klimatu (především s přihlédnutím ke klimaticko-energetickému balíčku) a jednáním o snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012 (především ve světle konferencí v Poznani a Kodani). Ministr pro životní prostředí ČR představí priority českého předsednictví v oblasti životního prostředí.

Registrační formulář, formulář pro rezervaci ubytování a další informace jsou k dispozici na webových stránkách Parlamentu ČR: http://www.parliament.cz/czpres2009. Pro potvrzení Vaší účasti využijte prosím registrační formulář na uvedené webové stránce a odešlete jej na adresu January-registration@senat.cz. Lhůta pro odeslání rezervace ubytování a registrace je do 15. ledna. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem sídla Senátu, především pak Jednacího sálu, žádáme parlamenty členských států, aby jejich delegace z každé komory byly maximálně trojčlenné (včetně doprovodu), dvojčlenné v případě kandidátských států.

Pokud se domníváte, že vaše parlamentní komora vyprodukovala nějaký důležitý materiál k výše uvedeným tématům, zašlete jej prosím jako podkladový materiál na e-mail: January-documents@senat.cz. Všechny takto doručené dokumenty budou k dispozici na webové stránce akce: http://www.parliament.cz/czpres2009/event/energy.

Pro případné další informace týkající se logistiky kontaktujte prosím Jiřího Krbce, tel: +420 25707 2761, fax: +420 25753 4499 nebo e-mail: krbecj@senat.cz.

Bude nám ctí, pokud se tohoto setkání zúčastníte a svou aktivní účastí přispějete k úspěchu této akce.

Těšímě se na setkání v České republice!

S přátelským pozdravem
 

 
Jan Hajda                                                                          Ivo Bárek
Předseda                                                                           Předseda
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu         Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senát Senát
 

Oldřich Vojíř                                                                       Libor Ambrozek
Předseda                                                                           Předseda
Hospodářský výbor                                                          Výbor pro životní prostředí
Poslanecká sněmovna                                                   Poslanecká sněmovna


 Parlamentní akce